Setmanari Sóller

133
anys

EMAYA renovarà el 90% dels contenidors de Palma i el 50% de la flota de camions

L'Ajuntament de Palma, a través de l'empresa municipal EMAYA, fa la primera passa per a la renovació total del sistema de recollida de residus de la ciutat. Neus Truyol, regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, ha informat aquest dimecres a la Junta de Govern que aquest dijous al Consell d'Administració d'EMAYA està previst aprovar els plecs per a la licitació del subministrament de nous contenidors i vehicles que permetran posar en marxa l'any 2017 el nou model de recollida de residus. 

Renovació dels contenidors i incorporació del contenidor per a la matèria orgànica

Truyol ha afirmat que actualment «molts contenidors de la ciutat estan en molt mal estat, molts d'ells avariats, són obsolets i no compleixen amb els requisits d'accessibilitat» i que aquesta licitació permetrà la renovació de la pràctica totalitat dels contenidors de Palma (aproximadament un 90%). Una part molt important de les queixes ciutadanes adreçades a EMAYA fan referència al mal estat dels contenidors. Només aquest estiu (des del mes de juny fins dia 12 de setembre) s'han rebut 730 queixes per aquest motiu, essent, juntament amb l'existència de contenidors plens, el principal motiu de denúncia ciutadana durant aquest període.

A més, existeixen molts de models de contenidors, fet que dificulta la logística de la recollida (es necessiten diverses tipologies de camió) i no s'ofereix un servei de recollida selectiva fàcil, accessible per igual a tota la ciutadania. Fins i tot existeixen contenidors diferents, de colors diferents, per a una mateixa fracció de residus. Aquestes característiques dels contenidors són actualment un obstacle per a la recollida selectiva, molt baixa a Palma, només un 14% al 2015.

Per aquest motiu es licita la compra de 7.944 contenidors. D'aquests, 5.554 contenidors s'adquiriran i instal·laran l'any 2017, la resta de la compra es farà efectiva en un període màxim de 5 anys només en cas que es requereixi per al servei. La distribució dels nous contenidors per fraccions serà la següent:

Rebuig 2.664
Envasos 1.788
Paper-cartó 1.788
Vidre 1.204
Orgànica 500

D'aquesta manera es podrà implantar el nou model de recollida fonamentat en:

- Implantació d'illes homogènies i completes de contenidors. A cada àrea d'aportació hi haurà contenidors de totes les fraccions i seran de les mateixes característiques. Suposarà un millor servei, facilitats per a la recollida selectiva i una millora estètica.
- Contenidors accessibles per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Aquest és un requisit indispensable per a les empreses que vulguin optar a aquest subministrament.
- S'incorporarà de forma progressiva la recollida selectiva de la matèria orgànica, una de les assignatures pendents a Palma.

Nous camions de recollida lateral, funcionant amb gas

El canvi de contenidors requereix uns nous vehicles; la flota actual d'EMAYA està envellida, té moltes avaries i requereix contínues reparacions. A més a més, hi ha molta diversitat de vehicles, per a poder recollir la diversitat de contenidors. Això implica més problemes logístics, de taller i fa menys eficient la recollida.

Per aquests motius també s'inicia el procés de licitació de 25 camions de recollida de residus de càrrega lateral, de 26 tm, per un cost màxim de 6.125.000 euros.

Els nous vehicles hauran d'utilitzar tots ells gas (GNC). Això suposa un estalvi d'un 15% respecte del combustible convencional i redueixen les emissions equivalents en CO2 en un 30%. No emeten SO2 ni NOx ni partícules, fet destacable a Palma, ja que l'any 2010 es varen superar els llindars de presència d'aquests contaminants.

Programa educatiu per a la imprescindible implicació i participació ciutadana

Per a fer possible la implantació i el bon funcionament del nou model de recollida, també es du a aprovació a aquest Consell d'Administració la contractació dels programes d'educació ambiental i civisme, complementaris perquè la ciutadania s'impliqui en el bon funcionament dels serveis de recollida de residus i neteja. 

Concretament es requereixen els serveis educatius per a la realització d'una campanya adreçada a tota la població, de conscienciació sobre civisme i bones pràctiques ambientals en general (compliment de l'Ordenança, separació de les fraccions, neteja, servei de recollida de residus voluminosos, punts verds, etc.). Així mateix es realitzaran altres programes educatius sectorials adreçats als comerços, a la implantació del nou sistema de recollida al centre, la campanya per a la introducció de la recollida de la matèria orgànica, etc.

Cal recordar que el nucli històric comptarà amb un sistema diferent de recollida, la selectiva mòbil, que s'implantarà també en dues fases a partir del mes de març de 2017.

També es compta amb una petita xarxa de contenidors soterrats a diversos punts de la ciutat i amb uns 750 contenidors nous, en bon estat, adquirits la majoria entre 2015 i 2016 per necessitats urgents.

Amb aquestes inversions d'EMAYA l'Ajuntament de Palma té previst transformar «radicalment» la situació de la recollida selectiva dels residus a Palma, incrementant de forma notable els percentatges de recollida, i acabant amb el «mal estat dels contenidors» i les «deficiències operatives de la seva recollida».

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris